روش‌شناسی علامه مجلسی در سیره‌نگاری با تکیه بر کتاب جلاءالعیون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی، گرایش تاریخ تمدن اسلامی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه شهید بهشتی

3 استادیار گروه تاریخ دانشگاه الزهرا

چکیده

مجلسی از بزرگتر­ین نویسندگان حدیث شیعه در دوره صفویه، به دلیل رواج اخباری­گری و تشیع در ایران و نیاز مردم به آشنایی با معصومان% به نشر آثار شیعه پرداخت. از میان آثار پرشمار مجلسی، جلاءالعیون به جهت گردآوری روایات سیره پیامبر$ به زبان ساده بر مبنای روایات شیعی و با استناد به منابع اهل‌سنت، ارزش فراوانی دارد که بررسی روش‌شناسی مجلسی در این کتاب بسیار ارزشمند است.
در این مقاله روش سیره نگاری علامه مجلسی در جلاء العیون بررسی شده است تا روشن گردد مجلسی با چه رویکردی به بهره­گیری از گزاره­های تاریخی و روایی شیعه و اهل سنت پرداخته، و هم­چنین در تدوین سیره نبوی دنبال چه هدفی بوده است؟ دست­آورد پژوهش اینکه مجلسی سیره نبوی را در جلاء­العیون مستند به گزارش­های تاریخی منابع شیعی کرده و بر پایه ترکیب گزارش­های تاریخی با استدلال­های کلامی شیعی به دنبال تبیین باورهای کلامی شیعه بوده و در این زمینه استناد به منابع اهل سنت را نیز مورد توجه قرار داده تا بتواند برای اهل سنت آن روزگار یا مستبصران آن دوره شواهدی برای باورهای شیعه بیاورد و به استوارسازی باورهای شیعه بپردازد.

کلیدواژه‌ها