نویسنده = منا زینلی طرقی
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه شخصیتی و رجالی یحیی بن ام طویل در تاریخ تشیع

دوره 2، شماره 2، تابستان 1397

علیرضا اشتری تفرشی؛ ولی الله برزگر؛ منا زینلی طرقی