نویسنده = Ahmadvand، Abbas
تعداد مقالات: 1
1. A Comparative Analysis of T. Nöldeke and I. Goldziher: Towards a Shi‘ite Interpretation

دوره 3، شماره 1، بهار 1398

Abbas Ahmadvand؛ Sayyed Kamal Keshik Nevis Razavi