نویسنده = محمدرضا بارانی
روش شناسی علامه مجلسی در سیره‌نگاری با تکیه بر کتاب جلاءالعیون

دوره 3، شماره 4، دی 1398، صفحه 81-102

سیده فاطمه میراقاسی رودکی؛ عباس احمدوند؛ محمدرضا بارانی


واکاوی انتقادی روند شیعه پژوهی در غرب از جنگهای صلیبی تاکنون

دوره 3، شماره 3، مهر 1398، صفحه 1-17

محمدرضا بارانی؛ زینب میرزایی مهرآبادی