کلیدواژه‌ها = شیعه
بررسی تطبیقی دیدگاه‌های امامیه و إباضیه در مفهوم امامت براساس متون تفسیری آنان؛ رویکردی تاریخی

دوره 4، شماره 1، مهر 1399، صفحه 47-68

محمود عباس زاده؛ منصور پهلوان؛ سید محمد علی ایازی


نشانه‌شناسی مقام ولایت امام علی(ع) در فالنامه طَهماسبی

دوره 3، شماره 4، دی 1398، صفحه 25-44

مرضیه تراجی؛ عفت السادات افضل طوسی