کلیدواژه‌ها = تشیع
بازتاب پیوند باورهای شیعی و اندیشهٔ ایران‌شهری در دیوان اشعار وقاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1400

محمدرضا ابوئی مهریزی


سادات در عهد قراقویونلوها

دوره 4، شماره 3، دی 1402، صفحه 29-51

بهمن صدر؛ ولی دین پرست


گونه‌شناسی تشیع در سرزمین گیل و دیلم و علل پیدایش آن‌ها

دوره 4، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 123-145

عباس روغنچیان رودسری؛ احمدرضا خضری؛ مهدی جمالی‌فر