کلمة رئیس التحریر

دوره 3، شماره 2، تیر 1398

سید احمدرضا خضری


دراسة تحلیلیة فی مؤلّفات الناصر الأطروش

دوره 3، شماره 2، تیر 1398، صفحه 147-160

جمال موسوی؛ محمدرضا ابوئی مهریزی


واکاوی انتقادی روند شیعه پژوهی در غرب از جنگهای صلیبی تاکنون

دوره 3، شماره 3، مهر 1398، صفحه 1-17

محمدرضا بارانی؛ زینب میرزایی مهرآبادی


نشانه‌شناسی مقام ولایت امام علی(ع) در فالنامه طَهماسبی

دوره 3، شماره 4، دی 1398، صفحه 25-44

مرضیه تراجی؛ عفت السادات افضل طوسی


مناقب و فضایل مولای متقیان علی (ع) در دیوان شیخ حسین بن الحاج محمد آل‌نجف

دوره 4، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 27-50

آزاده منتظری؛ پروین خلیلی؛ زهرا صمدی؛ مسعود باوان پوری


سادات در عهد قراقویونلوها

دوره 4، شماره 3، دی 1402، صفحه 29-51

بهمن صدر؛ ولی دین پرست


بازخوانی باورهای عاشورایی در رویکردی پدیدارشناسانه

دوره 3، شماره 3، مهر 1398، صفحه 37-56

علیرضا صیادنژاد؛ مهدی لک زایی


بررسی تطبیقی دیدگاه‌های امامیه و إباضیه در مفهوم امامت براساس متون تفسیری آنان؛ رویکردی تاریخی

دوره 4، شماره 1، مهر 1399، صفحه 47-68

محمود عباس زاده؛ منصور پهلوان؛ سید محمد علی ایازی


علی(ع) و خلافت وی از نگاه مورخان مکتب تاریخ نگاری عثمانیه

دوره 4، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 51-73

سید علی خیرخواه علوی؛ نعمت الله صفری فروشانی؛ عثمان یوسفی؛ عبدالله فرهی


ویژگی‌های تاریخی در ردیه نویسی ابن شهرآشوب

دوره 3، شماره 4، دی 1398، صفحه 61-80

محمدکاظم علیجانی؛ مائده علیپور