ویژگی های تاریخی در ردیه نویسی ابن شهرآشوب

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ تشیع دانشگاه اصفهان-دانش آموخته حوزه علمیه

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه الزهرا

چکیده

 ابن شهرآشوب مازندارنی(588ق) دانشمند ذو فنون شیعه در قرن ششم است که سه کتاب معالم العلما، مناقب آل ابی طالب و مثالب النواصب را با بن مایه های تاریخی نوشت. نگارش کتاب مثالب النواصب، تلاشی در ادامه سنت ردیه نویسی است، که نوعی نگارش است که بر کاستی‌ها و ضعف‌ها و مطاعن تاکید می‌نماید. ابن‌شهر آشوب در مثالب النواصب در صدد بود با توجه به وضعیت نامناسب سیاسی شیعه، با استفاده از ابزار تاریخ نویسی جایگاه شیعه را تقویت نماید. آنچه در این نوشته پی‌گیری می‌شود، ویژگی‌های تاریخی ردیه نویسی ابن‌شهر آشوب با محوریت کتاب مثالب النواصب است. به همین منظور، دو نسخه خطی موجود کتاب مثالب النواصب، مورد بررسی قرار گرفت. ابن شهر آشوب با رویکرد تاریخی کلامی، با نگاه انتقادی به اخبار و تکیه بر سند و بهره گیری گسترده از منابع فریقین تلاش کرد تاریخ نویسی خود را به گونه ای سامان دهد که مورد پذیرش همه طیف-های گوناگون قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها