اصول اخلاقی انتشار مقاله

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار(Cope) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

 

المبادئ الأخلاقیة لنشر المقال ( Cope)
 
یستند میثاق أخلاقیات المجلة إلى المبادئ التوجیهیة التی قدمتها لجنة الأخلاقیات ویتوقع من جمیع الأفراد الالتزام بهذه المبادئ الأخلاقیة. من الواضح أن أی انتحال أو أی سلوک غیر أخلاقی آخر سیؤدی إلى إزالة المقالة من عملیة التحکیم. 


تعداد مقاله­ ها و شرایط چاپ هر شماره نشریه بر اساس آیین­نامه‌های وزارت علوم می‌باشد.
انجمن می‌تواند بر اساس شرایط و کاربردهای مختلف، نشریه به زبان انگلیسی یا عربی نیز منتشر کند.
 - انتخاب قطع و رنگ جلد نشریه به پیشنهاد هیئت تحریریه و تائید هیئت مدیره انجمن خواهد بود. 


 وظایف مدیر مسئول:
مدیر مسئول بالاترین شخصیت حقیقی نشریه است که همه مسئولیتهای حقوقی و اجرایی نشریه را بر عهده دارد.

 • مسئولیت تمامی موارد حقوقی نشریه و پاسخگویی در مقابل قانون.
  تهیه آیین ­نامه‌های داخلی و اجرایی نشریه، تنظیم.
   
  پیشنهاد بودجه سالیانه و ارائه آن به هیئت مدیره انجمن.
  تنظیم مقررات و دستورالعمل‌های مالی.
  عزل و نصب کارکنان نشریه با مشورت سردبیر.
  تهیه و تنظیم قراردادها و موافقت‌نامه­ های مربوط به امور نشریه.
   
  حفظ اموال و دارایی‌های نشریه.
  برقراری ارتباط میان نشریه و دفتر نشر آثار علمی.
   
  تأیید نهایی‌ مطالب‌ ارسالی‌ برای‌ چاپ‌ به‌ لحاظ‌ حقوقی.
   
  برنامه­ ریزی برای توزیع نشریه­ ها و دیگر وظایفی که به ایشان محول می‌شود.

                 پیگیری تأمین نیروی انسانی و بودجه مورد نیاز جهت چاپ نشریه.
             
گسترش توزیع جغرافیائی نشریه.
             
مدیریت پرداخت و دریافت مسایل مالی نشریه.


 وظایف سردبیر:
سردبیر شخصیت علمی و متخصص در زمینه موضوع نشریه است که مسئولیت محتوای علمی نشریه را برعهده دارد.

 •  پذیرش مسئولیت تمامی موارد علمی نشریه.
   
  نامه‌نگاری برای دریافت مقاله، ارسال به داوری، گواهی پذیرش.
  تأیید پذیرش و یا رد مقاله ­ها.
  تهیه و تنظیم برگه‌های فراخوانی مقاله ­ها، چگونگی نگارش، فرایند داوری، آیین نامه‌های علمی، جمع‌بندی نظر داوران و دیدگاه اعضای هیئت تحریریه و نیز بررسی و طبقه‌بندی داوران.
   
  ریاست جلسه هیئت تحریریه.
   
  پیشنهاد عزل و نصب اعضای هیئت تحریریه به هیئت مدیره انجمن.
  تشکیل جلسات هیئت تحریریه و تنظیم و ارائه صورت جلسات.
  اجرای مصوبات داخلی هیأت تحریریه در چارچوب آئین نامه.
   
  نظارت بر ویرایش و رعایت ساختار مقاله ­ها.
  عرضه مقاله ­های رسیده و ارائه نتایج داوری ها به هیأت تحریریه.
   
  ارائه گزارش فعالیتهای سالانه نشریه به هیأت تحریریه و مقامات مسئول نشریه.
   
  پیش بینی برنامه و بودجه سالانه  مورد نیاز نشریه و پیشنهاد آن به مدیر مسئول.
   
  تلاش در جهت ارتقاء کیفی نشریه.
   
  افزایش میزان استناد به نشریه.
  تبصره- کلیه مکاتبات مربوط به داوری مقاله ­ها به صورت محرمانه انجام شود.
  تبصره- هر عضو هیئت مدیره تنها می­تواند سردبیر یک نشریه انجمن باشد.

 وظایف هیئت تحریریه:
هیئت تحریریه نشریه گروهی از افراد متخصص در زمینه موضوع نشریه هستند که به سیاست­گذاری علمی و اجرایی نشریه و تعیین فرایند علمی مقاله­ ها می­پردازند.

 • تأیید علمی مقاله ­ها
  تعیین داوران مقاله ­ها
   ارائه سیاستها و راهکارهای اجرایی برای ارتقای سطح علمی نشریه برای دستیابی به اهداف ماده۱
  نظارت بر اجرای مراحل پذیرش و چاپ مقاله­ها.
   
  تصویب آیین نامه کامل بررسی و تدوین مقاله­ها.
  تبصره - پذیرش یک مقاله باید بر مبنای داوری و تأیید دو شخصیت علمی معتبر در سطح ملی و یا بین المللی باشد.
   
  تعیین‌ اولویت‌ در انتشار مقاله‌ها و‌ از بین‌ مقاله‌های‌ تایید شده‌، مقاله­های‌ مناسب را برای انتشار معین می‌کند.
  تعیین ضوابط پذیرش مقاله های دریافتی و نظارت در انتخاب داوران

وظایف مدیر داخلی:
مدیر مسئوول بر اساس پیشنهاد سردبیر و مصوبه هیئت مدیره یک‌ نفر را به‌ عنوان‌ مدیر اجرایی منصوب می‌کند و وی‌ به مدت 2 سال مسئولیت خواهد داشت.
 

 • نظارت بر امور اداری و کاری کارشناسان نشریه­ها و دریافت گزارش کار از کارشناسان نشریه.

                      انجام امور مربوط به ثبت مقاله­های چاپ شده در مراکز علمی و دانشگاهی و تارنماهای داخلی و بین‌المللی مانند: SID و ISC و ISI.
                      پیگیری امور مربوط به نویسندگان، داوران، ویراستاران و مترجمان مقاله ها مانند مراحل انتخاب داوران، ارسال مقاله ها و ثبت در پوشه های مربوطه، انجام اصلاحات مقاله توسط نویسنده مسئول، تایید اصلاحات داور.
                    نظارت بر روند اجرایی و اداری چاپ نشریه.
                   بازبینی و تائید نهایی نشریه­ها پیش از چاپ نهایی با هماهنگی سردبیر و انتشارات و همچنین بازبینی نهایی نسخه نمونه چاپ شده با نظر سردبیر.
                   برگزاری نمایشگاه و ارائه نشریه­های چاپ شده جدید و قدیم دوسالانه.
                   هماهنگی با سردبیر نشریه درامور علمی
                  هماهنگی با مدیرمسئول در امور حقوقی و مالی
                 برگزاری جلسات هیئت تحریه هر نشریه پیش از چاپ نشریه (هماهنگی شرکت تمامی اعضاء هیئت تحریریه، مدیر مسئول، سردبیر و تنظیم صورت جلسه و ارسال صورت جلسه برای تمامی اعضاء).
                هماهنگی جلسات سردبیر با مدیرمسئول نشریه و تنظیم صورت جلسه
                یکسان سازی آیین نامه و دستورالعمل چاپ نشریه با هماهنگی سردبیر.
               پیگیری اجرای مصوبات صورت جلسات هیئت تحریریه و دیگر جلسه­ های مرتبط.
             پی­گیری مسائل مالی ویرایش، ترجمه و داوری نشریه و انجام مکاتبات مربوطه.
             دریافت هزینه داوری‌ مقاله‌ها از نویسندگان و پرداخت ماهانه یا فصلی هزینه به داوران.
            پیگیری مستمر تمدید زمان اعتبار علمی و پژوهشی نشریه­ها با هماهنگی سردبیر و مدیر مسئول.
            توزیع نشریه به مراکز دانشگاهی و تخصصی و هماهنگی با کتاب‌فروشی‌ها و ناشران جهت فروش نشریه­ ها.
           ارائه طرح و پیشنهاد جدید نظیر الکترونیکی شدن نشریه ­ها و تحول در نشریه و به‌روزرسانی نشریه ­ها.
           سنجش افکار و نظرخواهی درباره مجله و پیشنهاد راه‌حل‌های اصلاحی به مدیر مسئول‌، سردبیر و هیئت تحریریه.
         اطلاع رسانی نشریه در سطح سایت، وزارت علوم و دیگر مراکز دانشگاهی و اجرایی کشور و ارائه فراخوان جهت دریافت مقاله ­ها.
         معرفی مقاله­ های برگزیده هر نشریه جهت شناخت افراد فرهیخته و پژوهشگر و در صورت امکان چاپ مجله یادبود برای بزرگداشت آنان.
         ارتباط و هماهنگی با مراکز دانشگاهی داخلی و خارجی جهت تبادل (ارسال و دریافت) نشریه­ های تخصصی و استفاده از نظرات صاحب نظران علمی در زمینه تخصصی نشریه.
انجام دیگر امور محوله.
 
فرایند آماده سازی مقاله­ ها
تایید اولیه مقاله توسط سردبیر
 ارسال به دو داور در زمینه موضوع مقاله
تبصره - در صورت فاصله زیاد بین نمره دو داور (20 نمره) مقاله برای داور سوم فرستاده می­شود.
 
انجام اصلاحات داوران توسط نویسندگان
 تایید اصلاحات توسط داوران مقاله ­ها
 تایید نهایی اصلاحات توسط سردبیر
 ویراستاری مقاله­ ها و تایید نهایی مقاله توسط نویسندگان
گزینش مقاله ­های هر شماره
صفحه آرایی مقاله­ های یک شماره
بررسی نسخه پایانی توسط مدیر داخلی و ارایه به سردبیر
 تایید نهایی سردبیر
 انجام کارهای اداری برای انتشار
 ارسال برای انتشار