کلیدواژه‌ها = آیین‌های شیعی
تعداد مقالات: 1
1. بازخوانی باورهای عاشورایی در رویکردی پدیدارشناسانه

دوره 3، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 37-56

علیرضا صیادنژاد؛ مهدی لک زایی