درباره نشریه

فصلنامه علمی پژوهشنامه تاریخ تشیع وابسته به انجمن ایرانی تاریخ اسلام از بهار ۱۳۹۸ با هدف فراهم کردن فضایی برای عرضه مقالات علمی و تخصصی منتشر می شود. خط مشی و هدف بنیادین این فصلنامه حمایت از مطالعات محققانه درباره جنبه های مختلف تاریخ می باشد.خوشبختانه استقبال استادان،پژوهشگران ودانشجویان از چاپ مقالات خود در این مجله سبب افزایش کمی وکیفی مقالات گردیده است.نوع اعتبار                         علمی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

  • توالی انتشار                     فصلنامه
  • نوع داوری                         دو سو ناشناس
  • میانگین زمان داوری           ۴ ماه                
  • زبان نشریه                       فارسی (چکیده: انگلیسی)
  • نوع دسترسی                   رایگان (تمام متن)
  • هزینه بررسی و انتشار        دارد

تمامی مقالات ارسالی قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم افزارهای مشابهت یاب بررسی خواهند شد.