پژوهشی در شناخت برخی راویان گمنام شیعی در دو سده نخست هجری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی.

چکیده

پیش از تدوین و نگارش سیره نبوی توسط ابن هشام (متوفای 206 یا 213ق) شماری از راویان شیعه یا منسوب به تشیع در دو سده نخست هجری، کمتر شناخته شده و روایات آنان به دست فراموشی سپرده شده­‌است. از این رو نویسنده در این مقاله بر آنست تا پس از جستجو در منابع کهن، روایات مهم آنان را که غالبا به حوادث صدر اسلام و فضایل خاندان نبوت مربوط است، گزارش نماید. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که مورخان و اخباریان برخی از این راویان بی­نام و نشان را شیعه و یا دارای گرایش شیعی دانسته­اند. این مقاله بر اساس روش توصیفی تدوین شده و در آن سعی شده با حفظ بی­طرفی علمی منابع کهن عربی مورد اعتماد و تأیید اهل سنت، کاوش شده و مورد استناد قرار گیرند و تنها در موارد ضروری به دیگر منابع روائی ارجاع داده شده­است.

کلیدواژه‌ها