نویسنده = پروین خلیلی
مناقب و فضایل مولای متقیان علی (ع) در دیوان شیخ حسین بن الحاج محمد آل‌نجف

دوره 4، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 27-50

آزاده منتظری؛ پروین خلیلی؛ زهرا صمدی؛ مسعود باوان پوری