- لطفا قبل از ارسال مقاله به قسمت راهنمای نویسندگان مراجعه فرمایید. در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده، مقاله جهت ارزیابی به داوران ارسال نخواهد شد. 

- نویسندگان باید فرم تعهدنامه را دریافت کرده و پس از تکمیل فرم، با امضای دستی، همزمان با ارسال مقاله آن را ارسال فرمایند.  جهت دریافت فرم تعهدنامه بر روی عنوان فرم تعارض منافع و فرم اصالت مقاله کلیک فرمائید.

 - تمامی مقالات ارسالی به نشریه قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم افزارهای مشابهت یاب بررسی خواهند شد.

 

 

نشریه از بهار 1398 دارای رتبه علمی می باشد.

شماره جاری: دوره 4، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 1-145 

علی(ع) و خلافت وی از نگاه مورخان مکتب تاریخ نگاری عثمانیه

صفحه 51-73

سید علی خیرخواه علوی؛ نعمت الله صفری فروشانی؛ عثمان یوسفی؛ عبدالله فرهی


گونه‌شناسی تشیع در سرزمین گیل و دیلم و علل پیدایش آن‌ها

صفحه 123-145

عباس روغنچیان رودسری؛ احمدرضا خضری؛ مهدی جمالی‌فر