- لطفا قبل از ارسال مقاله به قسمت راهنمای نویسندگان مراجعه فرمایید. در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده، مقاله جهت ارزیابی به داوران ارسال نخواهد شد. 

- نویسندگان باید فرم تعهدنامه را دریافت کرده و پس از تکمیل فرم، با امضای دستی، همزمان با ارسال مقاله آن را ارسال فرمایند.  جهت دریافت فرم تعهدنامه بر روی عنوان فرم تعارض منافع و فرم اصالت مقاله کلیک فرمائید.

 - تمامی مقالات ارسالی به نشریه قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم افزارهای مشابهت یاب بررسی خواهند شد.

- در قسمت تماس با ما، نحوه ارتباط با نشریه را می توانید مشاهده کنید.

 

نشریه از بهار 1398 دارای رتبه علمی می باشد.

شماره جاری: دوره 3، شماره 4، دی 1398 

5. روش‌شناسی علامه مجلسی در سیره‌نگاری با تکیه بر کتاب جلاءالعیون

صفحه 81-102

سیده فاطمه میراقاسی رودکی؛ عباس احمدوند؛ محمدرضا بارانی