دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 1-145 
علی(ع) و خلافت وی از نگاه مورخان مکتب تاریخ نگاری عثمانیه

صفحه 51-73

سید علی خیرخواه علوی؛ نعمت الله صفری فروشانی؛ عثمان یوسفی؛ عبدالله فرهی


گونه‌شناسی تشیع در سرزمین گیل و دیلم و علل پیدایش آن‌ها

صفحه 123-145

عباس روغنچیان رودسری؛ احمدرضا خضری؛ مهدی جمالی‌فر